Krav om sikker rejse

Uanset om din rejse er nødvendig eller ikke-nødvendig, dækker Bupa Global Travel kun COVID-19 relaterede udgifter, forudsat at alle nedenstående krav til sikker rejse overholdes:

 1. Den forsikrede må kun rejse til en destination, såfremt de offentlige myndigheder i bopælslandet inden for 24 timer før afrejse ikke har udsendt en officiel rejsevejledning, der fraråder en sådan rejse.
 2. Den forsikrede må kun rejse til en destination, hvor de lokale myndigheder accepterer den forsikredes indrejse samt ophold.
 3. At afrejsedatoen er enten 1. september 2020 eller en senere dato, og at forsikringen blev tegnet før afrejse fra bopælslandet.
 4. Overholdelse af ovennævnte krav (nr. 1-3) skal kunne dokumenteres af den forsikrede.
 5. Al medicinsk behandling i relation til COVID-19 skal forhåndsgodkendes af Bupa Global Assistance (vores 24-timers alarmservice).
 6. Den forsikrede skal overholde sundhedsvejledningerne vedr. COVID-19 smittebegrænsning udstedt af myndighederne på rejsedestinationen. 

Dækker min eksisterende Studenterforsikring COVID-19?

Hvis din afrejsedato er 1. september 2020 eller senere og såfremt forsikringen er købt inden afrejsen, vil visse COVID-19 udgifter være dækket under din rejse.

Det er en betingelse for COVID-19 dækningen at du følger vores krav til sikker rejse, som beskrevet ovenfor.

Vil jeg være dækket for COVID-19 hvis jeg tegner en Studenterforsikring?

Ja, hvis din afrejsedato enten er 1. september 2020 eller senere, og såfremt forsikringen er købt inden afrejsen vil visse COVID-19 udgifter være dækket.

Det er en betingelse for COVID-19 dækningen at du følger vores krav til sikker rejse, som beskrevet ovenfor.

Kan jeg købe en Studenterforsikring med COVID-19-dækning efter afrejse fra mit bopælsland?

Nej, COVID-19 dækningen er ikke gældende, hvis forsikringen er købt efter afrejse fra dit bopælsland.

Hvordan defineres nødvendig og ikke-nødvendig rejse?

Definitionen på hvad en nødvendig og ikke-nødvendig rejse er kan variere fra destination til destination afhængig af de relevante myndigheders udstedte retningslinjer. Eksempler på nødvendige rejser kan omfatte besøg hos nære slægtninge i forbindelse med kritisk sygdom eller død samt rejser med forretnings- eller studieformål. Bupa Global Travel betragter alle fritidsrejser som ikke-nødvendige rejser.

Bemærk, at selvom myndighederne i dit bopælsland muligvis ikke har frarådet at rejse til det land eller den region du har som rejsemål, så er disse destinationer bemyndiget til selv at indføre indrejsebegrænsninger. Du bør derfor tjekke de seneste rejseinformationer specifikt gældende for dit rejsemål, idet situationen kan forandre sig inden for kort tid. 

Bemærk, at du skal kunne bevise, at du overholder de lokale anbefalinger og krav angående COVID-19 i tilfælde af en skade.

Hvordan dokumenterer jeg, at jeg overholder COVID-19-kravene til sikker rejse? 

Som dokumentation kan du indsende kopier af sundhedsmyndighedernes rejsevejledninger gældende for både dit bopælsland og for rejsedestinationerne (eksempelvis skærmbilleder fra relevante officielle hjemmesider). Dokumentationen skal specifikt angive de rejsevejledninger, der var gældende på din afrejsedato.

Er COVID-19 dækket, hvis jeg forlænger min Studenterforsikring?

Dette afhænger af, hvornår du købte din rejseforsikring, reserverede din rejse samt af din afrejsedato:

 • Hvis din forsikring blev tegnet før den 14. april 2020, og din rejse var booket før den 14. april 2020, kan du forlænge din forsikring, inklusiv COVID-19 dækning, ved at købe yderligere forsikringsdage også efter din afrejse, forudsat at din nuværende forsikringsperiode ikke er udløbet.
 • Hvis din forsikring blev tegnet efter den 14. april 2020, og din rejse blev booket efter den 14. april 2020 med afrejsedato før 1. september 2020, vil COVID-19 ikke være dækket i forsikringens forlængelsesperiode.
 • Hvis din afrejse var enten på eller efter den 1. september 2020, kan du forlænge din forsikring, inklusiv COVID-19 dækning, ved at købe yderligere dage også efter din afrejse, forudsat at din nuværende forsikringsperiode ikke er udløbet.

Bemærk, at enhver sygdom eller skade, der er opstået eller har udvist symptomer, eller som er blevet diagnosticeret i den eller de foregående rejseperioder, ikke vil være dækket i den forlængede rejseperiode, medmindre forlængelsen af forsikringen blev foretaget før sygdommen eller skaden opstod eller havde udvist symptomer.

Kan min Studenterforsikring forlænges, hvis den er udløbet under min rejse? 

Nej, du kan ikke forlænge din Studenterforsikring, når den er udløbet. Du kan i stedet købe en Enkeltrejseforsikring. Hvis du tegner en ny Enkeltrejseforsikring efter din afrejse, skal du være opmærksom på, at forsikringsdækningen først er aktiv 72 timer efter køb. Eventuelle udgifter til sygdomsforhold, der opstår inden for karensperioden på 72 timer, dækkes ikke.

Bemærk også, at COVID-19 ikke er dækket, da den nye forsikringspolice er tegnet efter afrejsen fra dit bopælsland.

Dækker min Studenterforsikring udgifter til evakuering på grund af COVID-19

Nej, evakuering dækkes ikke, da COVID-19 allerede er blevet erklæret for en verdensomspændende pandemi af Verdenssundhedsorganisationen WHO. 


Kommer du ud for en skade på rejsen skal du kontakte Bupa Global Travel Hotline på: 

Telefon: (+45) 70 23 24 61

Email: emergency@ihi-bupa.com

Rejseforsikringen indeholder en ansvarsforsikring som dækker hvis du under din rejse skulle komme til at gøre skade på et andet menneske eller dennes ejendele. Hvis ikke du har en ansvarsforsikring skal du selv betale erstatningen. Dette kan blive rigtig dyrt, hvis du fx er skyld i at en person vælter på cyklen og kommer til skal. 

Rejseforsikringen fra StudenterForsikring dækker med op til 2.000.000 kr. for skader på ting, og op til 5.000.000 kr. ved skader på personer. 

Du kan tilkøbe dækning af dit indbo og din bagage til din rejseforsikring.

 1. Bortkommet bagage dækkes med op til 10.000 kr.
 2. Forsinket bagage dækkes med op til kr. 600 pr. døgn, dog maks. kr. 3.000 i alt.
 3. Indbo dækkes med op til kr. 25.000.

Du kan tilvælge en ulykkesforsikring til din rejseforsikring. Ulykkesforsikringen dækker hvis du kommer ud for et uheld på din rejse der medfører et varigt mén. Ulykkesforsikringen dækker varige mén op til med op til 200.000 kr.

Ulykkesforsikringen indeholder også en dødsfaldsdækning på 100.000 kr., samt en tandskadeforsikring der dækker op til kr. 10.000.

Som praktikant kan du blive erstatningsansvarlig hvis du som led i praktikken, forvolder skade på en anden person eller andres ting. Det er derfor almindeligt at den virksomhed hvori du skal være i praktik, kræver at du er ansvarsforsikret. Dette ansvar, erhvervsansvaret, er ikke omfattet af StudenterForsikring, som kun dækker dig for det ansvar du måtte pådrage dig som privatperson. 

Virksomheder er typisk omfattet af en erhvervsansvarsforsikring, og vi anbefaler derfor, at du på forhånd anmoder om at blive omfattet af denne.

Det gule sundhedskort

Dit gule sundhedskort dækker ikke rejser uden for Danmark, Færøerne og Grønland. Det betyder blandt andet, at du ikke kan få betalt sygebehandling og hjemtransport i tilfælde af sygdom, og der er ikke er en offentlig dansk alarmcentral, du kan kontakte fra udlandet.

Det blå EU-sygesikringskort

Det blå EU-sygesikringskort dækker alle lande i EU, inklusiv Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Du får dog kun den behandling, der gælder for borgerne i det land, du rejser i, og hjemtransport er ikke dækket. I nogle lande er der egenbetaling på sygdomsbehandlinger.

Hvis uheldet er ude, når du rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, skal du kontakte et lokalt behandlingssted og fremvise det blå EU-sygesikringskort. Det blå EU-sygesikringskort kan bestilles gratis på Borger.dk.

Det blå EU-sygesikringskort dækker midlertidige ophold, når du skal på ferie, være au-pair, i praktik, studere eller arbejde i udlandet.

Hvis du rejser udenfor EØS-landene (eks. til USA) skal du altid tegne en privat rejseforsikring. 

Hvis du har udfordringer med at registrerer dig, kan du kontakte WIA kundeservice på: 

Telefon: (+45) 88 13 92 87

Email: studenterforsikring@wia.dk

For at tilgå min konto på www.studenterforsikring.dk, bedes du klike på følgende link:

https://affinitytechnology.willistowerswatson.com/sales/studenterforsikring/home/index/

For at beregne et nyt tilbud, bedes du klikke på følgende link:

https://web-dev.affinitytechnology.willistowerswatson.com/salesv2/StudenterForsikring/

Har du spørgsmål til din forsikring eller ønsker at anmelde en ikke akut skade kontakt Bupa Global Travel Hotline på:

Telefon: (+45) 70 20 70 48

Email: rejse@ihi-bupa.com

WIA I/S

Tangen 17          

8200 Aarhus N   

Tlf.: 88 13 92 87

E-mail: studenterforsikring@wia.dk