Såfremt du har udfordringer med at registrerer dig, kan du kontakte WIA kundeservice på:

Telefon: (+45) 88 13 92 87. 

E-mail: studenterforsikring@wia.dk

Det gule sundhedskort

Dit gule sundhedskort dækker ikke rejser uden for Danmark, Færøerne og Grønland. Det betyder blandt andet, at du ikke kan få betalt sygebehandling og hjemtransport i tilfælde af sygdom, og der er ikke er en offentlig dansk alarmcentral, du kan kontakte fra udlandet.

Det blå EU-sygesikringskort

Det blå EU-sygesikringskort dækker alle lande i EU, inklusiv Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Du får dog kun den behandling, der gælder for borgerne i det land, du rejser i, og hjemtransport er ikke dækket. I nogle lande er der egenbetaling på sygdomsbehandlinger.

Hvis uheldet er ude, når du rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, skal du kontakte et lokalt behandlingssted og fremvise det blå EU-sygesikringskort. Det blå EU-sygesikringskort kan bestilles gratis på Borger.dk.

Det blå EU-sygesikringskort dækker midlertidige ophold, når du skal på ferie, være au-pair, i praktik, studere eller arbejde i udlandet.

Hvis du rejser udenfor EØS-landene (eks. til USA) skal du altid tegne en privat rejseforsikring.

Rejseforsikringen indeholder en ansvarsforsikring som dækker hvis du under din rejse skulle komme til at gøre skade på et andet menneske eller dennes ejendele. Hvis ikke du har en ansvarsforsikring skal du selv betale erstatningen. Dette kan blive rigtig dyrt, hvis du fx er skyld i at en person vælter på cyklen og kommer til skade.

Rejseforsikringen fra Studenterforsikring dækker med op til 2.000.000 kr. for skader på ting, og op til 5.000.000 kr. ved skader på personer.

Du kan tilvælge dækning af dit indbo og din bagage til din rejseforsikring.

  1. Bortkommet bagage dækkes med op til 10.000 kr.
  2. Forsinket bagage dækkes med op til kr. 600 pr. døgn, dog maks. kr. 3.000 i alt.
  3. Indbo dækkes med op til kr. 25.000.

Du kan tilvælge en ulykkesforsikring til din rejseforsikring. Ulykkesforsikringen dækker hvis du kommer ud for et uheld på din rejse der medfører et varigt mén. Ulykkesforsikringen dækker varige mén op til med op til 200.000 kr.

Ulykkesforsikringen indeholder også en dødsfaldsdækning på 100.000 kr., samt en tandskadeforsikring der dækker op til kr. 10.000.

Som praktikant kan du blive erstatningsansvarlig hvis du som led i praktikken, forvolder skade på en anden person eller andres ting. Det er derfor almindeligt at den virksomhed hvori du skal være i praktik, kræver at du er ansvarsforsikret. Dette ansvar, erhvervsansvaret, er ikke omfattet af StudenterForsikring, som kun dækker dig for det ansvar du måtte pådrage dig som privatperson.

Virksomheder er typisk omfattet af en erhvervsansvarsforsikring, og vi anbefaler derfor, at du på forhånd anmoder om at blive omfattet af denne.

Det kan alle studerende indskrevet på en uddannelsesinstitution i Danmark, Sverige eller Norge som skal på studie- eller praktikophold i udlandet. Forsikringen dækker også hvis opholdet kombineres med ferie.

WIA I/S

Tangen 17         

8200 Aarhus N  

Tlf.: 88 13 92 87

E-mail: studenterforsikring@wia.dk