Telia Finance Leasing Skador

Hur du gör en skadeanmälan

 

Skadeanmälan

Var vänlig och läs igenom informationen nedan avseende anmälan om Allrisk Leasing.

 

Anmälningstid 

• Skadeanmälan skall göras utan dröjsmål, dock senast - tolv (12) månader efter det att hyrestagaren fått kännedom om skada eller förlusten  

Skadereglering/handläggning

  • Fyll i efterfrågade uppgifter i skadeanmälan samt ange kontaktuppgifter för leasingkund samt leverantör/reparatör.
  • Till skadeanmälan skall samtliga handlingar bifogas som är av betydelse för skaderegleringen.
  • Vid stöld/förlust av utrustning skall en kopia på polisrapport innehållande ett tydligt händelseförlopp samt godsförteckning med serienummer/Imei-nummer bifogas i anmälan, mailas till claims.sweden@willis.com eller skickas via post till Willis Towers Watson Sweden AB, Att: Leasingskador, Box 7273, 103 89 Stockholm. Vid mejl eller post måste den märkas med skadenummer.
  • Vid fler än 5 skadade/stulna objekt ber vi er skicka in en specifikation där modell/fabrikat och serienummer är specificerat för respektive objekt.
  • Vid stöld eller totalskada meddelar Willis Towers Watson Sweden AB leasingtagaren angående återköp av utrustning.
  • Du kommer att tilldelas ett skadenummer efter genomförd anmälan och en bekräftelse kommer skickas till dig via mail.
  • En handläggare lämnar utlåtande till reparatör och leasing innehavare.

 

Frågor

  • Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Kontaktinformation

E-post
claims.sweden@willis.com

Telefon

08 5870 9591


Adress
Willis Towers Watson

Sweden AB

Lästmakargatan 22 111 44

Stockholm, Sweden
P.O. Box 7273, SE-103 89

Stockholm, Sweden